จุดอ่อนของไทยใน AEC

จุดอ่อนของไทยใน AEC

จากการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมานี้ ไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ใน AEC ซึ่งในด้านของจุดแข็งของไทยนั้น ก็จะทำให้ไทยได้เปรียบและได้ผลประโยชน์มากมาย แต่ในด้านจุดอ่อนของไทยนั้น ก็อาจจะทำให้ไทยเสียเปรียบอยู่บ้าง สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดจุดอ่อนของไทยใน AEC กันค่ะ ซึ่งจุดอ่อนของไทยใน AEC นั้น ก็มีไม่มากนัก แต่ก็ส่งผลต่อประเทศไทยมากทีเดียวเลยล่ะ โดยจุดอ่อนของประเทศไทยในอาเซียน มีดังนี้

1. คนไทยขาดทักษะด้านภาษา เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นั้น จะนิยมพูดกันแต่ภาษาไทย และไม่ค่อยได้สนใจภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ เมื่อเปิดอาเซียน จึงมีแนวโน้มที่ไทยจะต้องเจออุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเป็นอย่างมาก เพราะประเทศอาเซียน จะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันนั่นเอง

2. การศึกษาของไทยถูกจัดอยู่ในระดับที่ด้อยกว่าประเทศอาเซียนเป็นอย่างมาก คือ อันดับที่ 8 ของอาเซียน จึงทำให้คุณภาพของคนไทยและแรงงานไทยด้อยไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นๆ หรือการตกงานของคนไทยได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งรัด ที่จะพัฒนาการศึกษาของคนไทยให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เมื่อเปิดอาเซียนในปี 2558 นั่นเอง

3. เทคโนโลยีการผลิตของไทย ยังคงเป็นแบบชั้นกลางอยู่ จึงทำให้ไทยไม่สามารถผลิตได้จนครบกระบวนการ ส่งผลให้ต้องรับสินค้าจากประเทศอื่นเข้ามาผลิตต่อ หรือต้องส่งวัตถุดิบในประเทศออกไปผลิตยังประเทศอื่น ซึ่งจะทำให้ต้องเจอกับปัญหาภาษี และทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้นได้

เห็นไหมว่า ถึงแม้จุดอ่อนของไทยใน AEC จะมีเพียงไม่กี่ข้อ แต่ก็ส่งผลกับประเทศไทยมากทีเดียวเลยล่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาและการศึกษา ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาจุดด้อยของไทยในอาเซียน เพื่อนๆจะต้องเร่งฝึกตัวเองให้เก่งภาษา และยกระดับการศึกษาของไทยให้สูงขึ้นด้วยนะคะ

Comments

comments

Check Also

สายบุญก็มา 12 วัดใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก

ไม่ว่าจะสายบุญ สายบาป ก็อิ่มบุญอิ่มทิพย์กันถ้วนหน้า 12 วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT เดินทางสะดวก ไหว้วันเดียวครบทุกที่ประหยัดค่าเดินทาง แถมมีเงินเหลือบริจาคถวายวัดสร้างบุญสร้างกุศลไปอีก เรียกได้ว่าทำบุญชาตินี้ มีเงินเหลือเก็บตั้งแต่ชาตินี้ยันชาติหน้าเลยค่ะคุณ วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *